Thursday, January 31, 2013

พันธุ์เป็ดไข่

พันธุ์เป็ดไข่

พันธุ์ปากน้ำ


เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ
เป็นเป็ดพันธุ์พื้นเมืองที่กรมปศุสัตว์อนุรักษ์ไว้ที่สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์บางปะกง ต่อมาได้รับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกให้มีลักษณะเด่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองแท้โดยไม่ผสมข้ามกับพันธุ์ต่างประเทศ หรือ พันธุ์อื่นๆ
มีลักษณะประจำพันธุ์คือ ขนสีดำตลอดลำตัว บางตัวหน้าอกด่าง
เพศผู้มีลักษณะพิเศษ ที่ขน หัว คอ และปลายปีก จะมีสีเขียวเข้ม
ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีปากและขนสีดำ
เริ่มไข่เมื่ออายุ 145-183 วัน น้ำหนักตัว เมื่อเริ่มไข่ 1,450-1,550 กรัม/ตัว สามารถไข่ได้ปีละ 270-300 ฟอง น้ำหนักไข่เฉลี่ย 62 กรัม กินอาหารวันละ 135 กรัม และสามารถไข่ได้ 1-2 ปี แต่ปีแรกจะไข่มากที่สุด
เลี้ยงง่ายเลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่ทั้งที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือดอน
ต้านทาน โรคระบาด
ไม่ฟักไข่เอง


พันธุ์กบินทร์บุรี


เป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี
เป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรีเดิมเป็นเป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะ พิเศษเฉพาะพันธุ์
เพศเมีย

-
สีขนเป็นสีกากีตลอดลำตัว ขา และแข้งสีส้ม ปากสีน้ำเงินปนดำ
-
เริ่มไข่เมื่ออายุ 150-160 วัน น้ำหนักเริ่มไข่ 1,450-1,500 กรัม ไข่ได้ 300-320 ฟอง/ตัว
-
ไข่มีขนาด 65 กรัม
-
กินอาหารวันละ 145-160 กรัม/ตัว อายุการให้ไข่ 1-2 ปี แต่ปีแรกจะให้ไข่มากที่สุด
เพศผู้

-
ตัวใหญ่กว่าเพศเมีย น้ำหนักอยู่ระหว่าง 1,700-1,800 กรัม/ตัว
-
หัวมีขนสีเขียวแก่คลุมลงมาจนถึงกลางลำคอ โดยเฉพาะเป็ดหนุ่มอายุ 5-7 เดือน ขนหัวและคอจะมีสีเขียวแก่ชัดเจนและสีนี้จะค่อยๆ จางลงจนเป็นสีน้ำเงินปนดำเมื่อเป็ดมีอายุมากขึ้น
-
ขนหาง 2-3 เส้นจะโค้งงอขึ้นด้านบน ปลายขนหางและปลายขนปีกจะมีสีน้ำตาลดำ
-
ขนลำตัวสีเทา แต่ขนจากกลางคอจนถึงไหล่และหน้าอกด้านหน้าจะสีน้ำตาลเข้ม
-
ขาแข้งสีส้ม ปากสีน้ำเงินปนดำ
 


ตารางที่ 1
แสดงอัตราการไข่เฉลี่ยปีแรกของการให้ผลผลิตของเป็ดพันธุ์กบินทร์บุรีและพันธุ์ปากน้ำ

เดือนที่
กบินทร์บุรี
ปากน้ำ
% ไข่
อาหาร : ไข่ 1 ก.ก.
% ไข่
อาหาร : ไข่ 1 ก.ก.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
79
89
88
86
85
85
84
80
75
70
65
60
2.54
2.78
2.49
2.83
3.26
2.87
2.50
2.70
3.04
3.00
3.25
3.40
87
93
86
80
78
75
70
72
69
70
66
60
2.50
2.30
2.30
3.00
2.90
2.70
3.20
3.30
3.30
3.40
3.50
3.50

0 comments:

Post a Comment